PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 0258.3822361

0f11f443b726590f688debc33ea9a308f399287e1494926028IMAG1830.jpg
IMAG1709.jpg
FB_IMG_1504588939441.jpg
FB_IMG_1504588946526.jpg
FB_IMG_1504609670752.jpg
FB_IMG_1504609714767.jpg