PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 0258.3822361

  • Home »
  • Ban giám hiệu

Họ và tên: TRẦN PHẠM DUY KHÔI

Chức danh: Hiệu trưởng

Email: tpdkhoi.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


Họ và tên: TRƯƠNG THỊ LỢI

Chức danh: Phó hiệu trưởng

Email: ttloi.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn