Lịch công tác tuần 28

06/05/2019 09:43   host   48 lần

Thứ ngày. Buổi sáng Buổi chiều
Thứ 2    
18/03/2019 Dạy và học theo TKB  
-T1: Chào cờ    
8h00: Họp BGH Dạy và học theo TKB  
T5:  Chào cờ    
Thứ 3    
19/03/2019 Dạy và học theo TKB  
  Dạy và học theo TKB  
     
Thứ 4    
20/03/2019 Dạy và học theo TKB  
7h00: Cô T Phương +T Hậu tham gia KT tại Lương Đình Của    
Tiết 5: KT Văn 9+ Lý 8 Dạy và học theo TKB  
     
Thứ 5    
21/03/2019 Dạy và học theo TKB  
7h00: HT+ PHT họp tại UBND phường Dạy và học theo TKB  
15h00:  K6+7 thi múa dân vũ.    
     
Thứ 6    
22/03/2019 Dạy và học theo TKB  
7h30: T Khôi, C Mẫn, Thy Thơ, C Bảo Tâm họp CM Sở GD Dạy và học theo TKB  
16h00: Tham gia hội thi: Giai điệu tuổi hồng.    
Thứ 7    
23/03/2019 6h30: Tập trung toàn trường tham gia hoạt động kỉ niệm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh.  
6h30: K8 thi múa dân vũ Nghỉ  
Chủ nhật    
24/03/2019 Tham gia chạy Olympic  
+ 6h00 GVCN+HS: 61,62,63,64,65 Tại UBND P Vạn Thắng.    
+6h30 GVCN+HS: 66+67+68+ K7: Tại UBND P Vạn Thắng.    
 
Số lượt truy cập : 33696