Lịch công tác tuần 30

06/05/2019 09:51   host   30 lần

Thứ ngày. Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2  
01/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 1 Chào cờ
8h00 Họp BGH Dạy và học theo TKB
T5 Chào cờ
Thứ 3  
02/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Dạy và học theo TKB  
14h30 Họp cấp Ủy
15h00 Họp Chi bộ
Thứ 4  
03/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Dạy và học theo TKB  
   
Thứ 5  
04/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 5 KT 1 Tiết Hóa 8 Dạy và học theo TKB
   
Thứ 6  
05/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Dạy và học theo TKB  
   
Thứ 7  
06/04/2019 Dạy và học theo TKB  
-T5 SHL Dạy và học theo TKB
-T5 SHL
Chủ nhật  
07/04/2019  
 
Số lượt truy cập : 33712