Lịch công tác tuần 31

06/05/2019 09:53   host   36 lần

Thứ ngày. Buổi sáng Buổi chiều  
Thứ 2  
08/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 1 Chào cờ
8h00 Họp BGH
Tiết 3 KTHK2 môn Công Nghệ K8+9 Dạy và học theo TKB
Tiết 3 KTHK2 môn Công Nghệ K8+9
T5 Chào cờ
Lớp P. Cập KTHK2 môn Sinh +Địa  6,7,8,9
Thứ 3  
09/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 5 KT 1 tiết Hình 8 Dạy và học theo TKB
Lớp P.Cập KTHK2  môn Vật lí + sử 6,7,8,9.  
Thứ 4  
10/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 3 KTHK2 GDCD K8+9
Tiết 5 KT 1 tiết Anh 9 Dạy và học theo TKB
Tiết 3 KTHK2 GDCD K6+7
Tiết 5 KT 1 tiết Anh 6 (cũ)
Lớp P.Cập KTHK2 môn Hóa 8+9
Thứ 5  
11/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 5 KT 1 Tiết Văn bản 8 Dạy và học theo TKB
Tiết 3 KT 1 tiết Toán 6+ T Anh 7
15h30 Họp HĐCM + Tổ CM
Thứ 6  
12/04/2019 Dạy và học theo TKB  
Tiết 3 KTHK2 môn Địa lý K8+9
8h00 đón đoàn KT công tác dạy thêm học thêm PGD Dạy và học theo TKB
Tiết 3 KTHK2 môn Địa lý K6+7
Tiết 5 KT 1 tiết T.Việt 6
Thứ 7  
13/04/2019 Dạy và học theo TKB  
-T5 SHL Dạy và học theo TKB
-T5 SHL
Chủ nhật  
14/04/2019  
 
Số lượt truy cập : 33700