LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

07/09/2019 10:36   quantri   24 lần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019)

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

09/9/2019

Dạy và học theo TKB

- Tiết 1: Chào cờ

- 8h00: Họp BGH

Dạy và học theo TKB

- Tiết 5: Chào cờ

 

Thứ 3

10/9/2019

Dạy và học theo TKB

- 6h15: T. Toàn, B.Tâm, P.Hạnh + HSG 9 tham gia coi và thi tại Thái Nguyên

- GVCN nhận và gởi giấy mời họp PHHS đầu năm.

Dạy và học theo TKB

- 15h00: Họp chi ủy + BGH

Thứ 4

11/9/2019

Dạy và học theo TKB

- Tiết 5: HĐNG – Thi trang trí lồng đèn K8,9

Dạy và học theo TKB

- Tiết 4: HĐNG – Thi trang trí lồng đèn K6,7

Thứ 5

12/9/2019

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

 

Thứ 6

13/9/2019

Dạy và học theo TKB

Tiết 5: SHL

Dạy và học theo TKB

Tiết 5: SHL

Thứ 7

14/9/2019

- 7h30: Họp GVCN

- 8h00: Họp chuyên môn – Tổ chuyên môn

- 10h00: Họp chi bộ

 

Chủ nhật

15/9/2019

Họp PHHS đầu năm

- 7h30: Khối 8 + 9

Họp PHHS đầu năm

- 15h00: Khối 6 + 7

 

 
Số lượt truy cập : 33731