Đại hội Liên Đội Trưng Vương

12/10/2019 19:26   quantri   18 lần

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2019 - 2020. Ngày 10/10/2019 Liên Đội Trưng Vương tổ chức đại hội Liên Đội nhiệm kỳ 2019 -2020 nhằm tổng kết phong trào công tác Đội 2018 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động Đội năm học 2019 - 2020.

Một số hình ảnh đại hội:

 

 
Số lượt truy cập : 33739