LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

18/11/2019 08:14   quantri   27 lần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

(Từ ngày 18/11 /2019 đến ngày 24/11/2019)

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

18/11

Dạy và học theo TKB

- Tiết 1: Chào cờ

- 8h30: Họp BGH

- Tiết 3: NK giao lưu T. Anh: 64, 66

Dạy và học theo TKB

- Tiết 2: NK giao lưu T. Anh: 81

- Tiết 3: NK giao lưu T. Anh: 84; 86

- Tiết 5: Chào cờ

 

Thứ 3

19/11

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

- Tiết 4: Tọa đàm nhân ngày NGVN 20/11

Thứ 4

20/11

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

 

Thứ 5

21/11

Dạy và học theo TKB

- Tiết 1: NK giao lưu T. Anh: 63, 68

- Tiết 2: NK giao lưu T. Anh: 71, 77

- Tiết 3: NK giao lưu T. Anh: 75, 78

Dạy và học theo TKB

- Tiết 2: NK giao lưu T. Anh: 82

Tiết 5: Kiểm tra 1 tiết TV6 + Đại số 7

Thứ 6

22/11

Dạy và học theo TKB

- Tiết 1: NK giao lưu T. Anh: 61, 65

- Tiết 2: NK giao lưu T. Anh: 72, 76

- Tiết 3: NK giao lưu T. Anh: 73

- Tiết 4: NK giao lưu T. Anh: 62, 67

Tiết 5: Kiểm tra 1 tiết VB8 + vật lý 9

Dạy và học theo TKB

- Tiết 2: NK giao lưu T. Anh: 83

- Tiết 3: NK giao lưu T. Anh: 85; 87

Tiết 5: SHL

Thứ 7

23/11

 

Chủ nhật

24/11

NGHỈ

NGHỈ

 

 
Số lượt truy cập : 33729