LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

05/01/2020 09:14   quantri   4 lần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 12/01/2020)

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

06/01

Dạy và học theo TKB

Tiết 1: Chào cờ

8h30: Họp BGH

Dạy và học theo TKB

Tiết 5: Chào cờ

 

Thứ 3

07/01

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

15h00: Đại hội Chi bộ

 

Thứ 4

08/01

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

 

Thứ 5

09/01

Dạy và học theo TKB

 

Dạy và học theo TKB

 

Thứ 6

10/01

Dạy và học theo TKB

Tiết 5: SHL

                    Hoàn thành chương trình HK1

Dạy và học theo TKB

Tiết 5: SHL

Thứ 7

11/01

- 7h30: Họp CM – Sơ kết Tổ CM

Chủ nhật

12/01

- 8h00: Họp PHHS Khối 8 + 9

- 15h00: Họp PHHS khối 6 +7

 

 
Số lượt truy cập : 34340