PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 058.3822361

  • Home »
  • Chức năng tra điểm cho HS
  • 15/05/2017
  • Tin tức

Trang Web này giúp phụ huynh nắm bắt được thông tin về kết quả học tập mới nhất của con em mình như điểm kiểm tra, hạnh kiểm, học lực,chuyên cần,nhận xét của giáo viên... thông qua chức năng Xem điểm. Đối với học sinh có thể xem điểm chi tiết của từng môn và theo từng học kỳ,...Điểm mới của kênh thông tin này chính là thông qua môi trường Internet… để gắn kết Học sinh-Nhà trường-Gia đình với nhau. 

Warning (2): count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [ROOT/vendor/ittvn/Contents/src/View/Cell/ContentCell.php, line 194]

Warning (2): count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [ROOT/vendor/ittvn/Contents/src/Template/Cell/Content/related.ctp, line 7]