PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 058.3822361

  • Home »
  • Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 Của...
  • 16/05/2017
  • Kế hoạch, Tin tức

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 Của Trường THCS Trưng Vương