PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 058.3822361

  • Home »
  • Thi giáo viên giỏi cấp trường 24/10/20103
  • 15/05/2017
  • Tin tức, Hoạt động giáo dục, Hoạt động ngoài giờ

Ban giám khảo Hội thi

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một trong những hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt của giáo viên. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong dạy học xây dựng môi trường học tập năng động, hiệu quả cho học sinh

Tham dự hội thi cấp trường năm nay có 40 giáo viên là những giáo viên thuộc 06 tổ chuyên môn. Các giáo viên dự thi cấp trường, mỗi giáo viên được giảng dạy 02 tiết, thi năng lực 60 phút và nộp 01 SKKN/NCKHSPUD .

Ngay khi kết thúc mỗi phần thi, Ban Giám khảo là những cán bộ, giáo viên giàu kinh nghiệm đều tổ chức buổi họp, nhận xét, rút kinh nghiệm để các giáo viên dự thi phát huy tối đa các ưu điểm theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, lấy học trò làm trung tâm, xây dựng mục tiêu và nội dung bài học phù hợp, áp dụng tốt nhiều phương pháp dạy học tích cực, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

Buổi lễ tổng kết Hội thi và trao giải cho các giáo viên có thành tích cao sẽ được tổ chức vào .... ngày .... tháng .... năm 2013. Kết quả từ Hội thi là tiền đề chắc chắn đề lựa chọn những gương mặt xuất sắc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp trong thời gian tới và là cơ sở quan trong góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

Hình ảnh Gv thi năng lực