PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 058.3822361

  • Home »
  • Thông Tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ...
  • 16/05/2017
  • Tin tức, Hoạt động chuyên môn

Thông Tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Warning (2): count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [ROOT/vendor/ittvn/Contents/src/View/Cell/ContentCell.php, line 194]

Warning (2): count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable [ROOT/vendor/ittvn/Contents/src/Template/Cell/Content/related.ctp, line 7]