Chi bộ

06/05/2019 08:14   host   132 lần

Chi bộ trường THCS Trưng Vương là một chi bộ thuộc Đảng bộ phường Vạn Thạnh,  chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường Vạn Thạnh. Có nhiệm vụ triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của chính quyền địa phương và của ngành giáo dục đến toàn thể CB GV CNV và học sinh. Đồng thời thực hiện chức năng  lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động trong nhà trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định 97/QĐ-TW của BCH TW Đảng. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, chất lượng các mặt giáo dục của  trường đã từng bước được củng cố và nâng lên .

Hiện nay, chi bộ có 16 đảng viên chính thức; có cấp ủy gồm:   Đ/c bí thư (Hiệu trưởng), Phó bí thư (PHT), và 01 chi ủy viên.

Trình độ lý luận chính trị :

Trình độ chuyên môn:  

Bí thư chi bộ:

Hiệu trưởng : Trần Phạm Duy Khôi

Đại học sư phạm Toán

Phó bí thư:  Trương Thị Lợi

ĐHSP Địa lí

 
Số lượt truy cập : 33603