PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. NHA TRANG


TRƯỜNG THCS TRƯNG VƯƠNG

Địa chỉ: 12 Lý Quốc Sư - Nha Trang - Khánh Hoà                   Điện thoại: 058.3822361

  • Home »
  • Tổ Sử - Địa - GDCD - MT


Họ và tên: Lê Thị Kim Vinh

Chức danh: Tổ trưởng CM

Email: ltkvinh.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn


Họ và tên: Nguyễn Thị Bảo Tâm

Chức danh: Tổ phó CM, TKHĐ

Email: ntbtam.c2tvuong.nt@khanhhoa.edu.vn